دکتر اردوان اعتمادی


همکاران
 • دکتر مائده سیاهکلی

 •    دندانپزشک زیبایی

   

   


 • دکتر علی نصیر شمس آباد

 •    متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

     استادیار دانشگاه

 • دکتر ساناز رضازاده آذر

 •    جراح دندانپزشک

دکتر اعتمادی